محبوب ترین مقاصد در سراسر جهان

آسیا بزرگترین و پرجمعیت ترین قاره روی زمین است و نام "آسیا" از یک کلمه یونانی باستان به معنای "شرق" یا "طلوع آفتاب" گرفته شده است ، و آن را خانه تمدنهای بزرگ مانند تمدن بین النهرین ، تمدن دره سند می دانند ، بابل ، سومری ، چین ، هند ، تمدن اسلامی و بسیاری دیگر ، افسانه های جالب و متنوعی نیز وجود دارد. این قاره مملو از حس ماجراجویی ، معنویت و صمیمیت است که بازدید کنندگان آن را در طول سالها الهام بخشیده است

ادامه مطلب