کوه

چرا باید مالدیو مقصد بعدی شما باشد؟ این به سادگی یکی از چهره های توریستی است که به معنای واقعی کلمه اکثر ساکنان کره زمین رویای آن را در سر می پرورانند ، زیرا سواحل نادر این کشور که در امتداد آبهای فیروزه ای امتداد یافته اند و لبخندی که علاوه بر این آرامش و انرژی مثبتی که هر بازدید کننده به محض قدم گذاشتن در زمین فرودگاه بین المللی Male (Malé) احساس می کند ، دلایل این امر باعث شده است که گردشگری منبع اصلی درآمد کشور باشد.

ادامه مطلب