سفر

پیش بینی سفر 2021: افق روشن است بیایید صادق باشیم: چه کسی در سال 2019 انتظار داشت که یک میکروارگانیسم از هیچ جا ظهور کند و دنیای ما را وارونه کند؟ با این وجود ، امیدواریم که 2021 بهتر از سال قبل باشد و همه بشریت از این تونل تاریک و طولانی بیرون بیایند!

ادامه مطلب