سفر

آمریکای شمالی سومین قاره بزرگ جهان ، قسمت شمالی قاره آمریکا ، توسط کاوشگر کلمب کشف شد. این قاره کاملاً در قسمت شمالی کره زمین واقع شده و تا نیمکره غربی امتداد دارد و این قاره با سه اقیانوس همسایه است که از شمال اقیانوس منجمد شمالی ، از شرق اقیانوس اطلس ، از غرب اقیانوس آرام است. ، و از جنوب با آمریکای جنوبی همسایه است. در مورد زبانهایی که در کشورهای قاره صحبت می شود ، علاوه بر اسپانیایی و فرانسوی ، آنها انگلیسی هستند. نفس خود را در صحنه های طبیعت آمیخته با شهرهای مدرن و انواع مقصد از مزارع سبز ، اقیانوس ها ، بیابان ها و ساختمان های مدرن حفظ خواهید کرد.

ادامه مطلب